Zdravá vý×iva pro 21.století


L a h ¨ d k y   z   o b i l n ý c h   b í l k o v i n    •  L u š t ý n i n o v é   p a š t i k y   •   O b i l n é   k r é m y

 

tlac.gif (234 bytes)

Základní informace

English version
Deutsche Version

Klaso °ízek sma×ený
Klaso jemné a lah¨dkové
Kostky na Ŕínu z klasa lah¨dkového
Klaso klobása
Klaso sekaná
Tatarská pomazánka
Luštýninové paštiky


Vyrábí:  Sunfood s.r.o.• ╚s. odboje 800, Dobruška • Tel.: 494 - 629 150 • email: info@sunfood.cz,  www.sunfood.cz